ภาพกิจกรรมนักศึกษา

โครงการการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการกู้ชีพ